Rollbeskrivningar

Här nedan får du en beskrivning av Lunicores olika roller och vad de innebär. Rollerna står i bokstavsordning.

 
 

Försäljningsansvarig (hel- och halvtid)

Försäljningsansvarig har som främsta uppgift att sälja in nya projekt till kunder. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår bland annat att ta kontakt med kunder, förbereda inför möten och att träffa kunder. Som försäljningsansvarig arbetar du nära näringslivet genom såväl olika branscher som organisationer.

HR-chef & HR-assistent (heltid & 10h/veckan)

HR-chef & HR-assistent tar hand om våra nuvarande anställda och ansvarar för att rekrytera nya. HR-chef arbetar heltid för att vårda Lunicores employer brand och för att alla medarbetare ska må bra på arbetsplatsen. HR-assistent hjälper mestadels till med att rekrytera rätt personal till företaget.

 

Kommunikationsansvarig (halvtid)

Kommunikationsansvarig ansvarar för att förmedla Lunicores varumärke internt och externt. Som kommunikationsansvarig arbetar du med kommunikation på både ett operativt och strategiskt plan. Detta görs bland annat genom att uppdatera våra sociala medier och ta fram olika kommunikationsstrategier.

 

Konsult (10h/veckan)

Konsult är Lunincores vanligaste tjänst. Som konsult arbetar du i regel 10h per vecka inom ett av områdena IT, kommunikation eller management. Du kan även ha ett mer nischat område då vissa projekt kräver en mer avgränsad spetskompetens. Du arbetar med ett projekt i taget. Läs mer här.

Rekryteras löpande under året.

 

Konsultansvarig (halvtid)

Konsultansvarig ansvarar för att leda konsulterna i deras personliga och professionella utveckling. Det finns en eller fler konsultansvariga för varje område: kommunikation, IT och management. De som sitter på denna roll har även yttersta ansvar för att projekten levereras som de ska, personalplanering och mersälj. 

Marknadsansvarig (10h/veckan)

Marknadsansvarig fungerar som säljstyrkans scout. Fokus ligger på att undersöka, analyserar och hitta kvalitativa lead från marknaden vi verkar på. En annan del av arbetet innefattar att arbeta nära kommunikationsansvarig för att ge denne inblick i marknaden, så att ni på så sätt tillsammans kan skapa mer fokuserade kommunikationskampanjer.

 

Regionschef (halvtid)

Regionschefen fungerar som länken mellan Lund och Helsingborg, för att säkerställa att vår expansion av verksamheten går i rätt riktning. Som regionchef är du ansiktet utåt mot regionens näringsliv och ansvarar för tillväxten av Lunicores verksamhet i området, tillsammans med de anställda på Helsingborgskontoret.

Vd & vice vd (heltid)

Vd & vice vd är tillsammans de som har det främsta ansvaret för att realisera de styrelse- och ägardirektiv som finns. Detta gör de bland annat genom att föra ledningsgruppens långsiktiga arbete framåt. För båda roller krävs förståelse för vad det innebär att vara en bra ledare men också för hur du arbetar med sälj på en strategisk nivå. 

 
 

Har du fortfarande frågor om vad någon av rollerna innebär? Vi svarar gärna på dina frågor! Kontakta oss här.