Referenscase strategisk kommunikation: employer branding workshop

Hur kan livsmedelkoncernen Atria stärka sitt employer brand mot studenter?

 
 
artia.jpg

Utmaning

Hjälpa Atria att attrahera och rekrytera duktiga studenter. 

Lösning

Lunicore arbetade tillsammans med Atria fram nya interna perspektiv på företagets arbetsgivarvarumärke och hur detta bör spridas.  

Resultat

Lunicore ledde en inspirerade workshop tillsammans med Atrias ledningsgrupp där parterna tillsammans definierade hur Atria bör sprida sitt varumärke, vilka kanaler som bör användas samt vilka aktiviteter som bör genomföras. 


Andra referenscase inom kommunikation:
webbdesign, visuell kommunikation, & strategisk kommunikation