I och med den mångfald av utbildningar som ges vid Lunds universitet kan Lunicore erbjuda mycket mångsidig konsultering.

Här har vi sammanfattat några av våra projekt från den senaste tiden för att visa vilka typer av uppdrag vi har erfarenhet av. Nedan kan ni se exempel på vilka vi jobbat med, hur vi angripit projekten och vilka kompetenser vi samlat i projektgrupperna.