Trelleborg

Vilka av Trelleborgs cirka 100 producerande enheter riskerar att drabbas av vattenknapphet och vilken risk innebär detta för Trelleborg?

Lunicore fick i uppdrag av Trelleborg AB att utreda vilka av deras producerande enheter som befinner sig i områden där vatten utgör eller kommer att utgöra en knapp resurs. Projektteamet gjorde en omfattande kartläggning över vattentillgången i världen samt genomförde en undersökning med fabriksansvariga för att identifiera faktorer och produktionsprocesser som är drivande inom vattenförbrukning. Dessutom levererade Lunicore en samhällsekonomisk analys av läget.

Gruppkonstellation
Två konsulter med kompetenser inom:
•    Teknik
•    Finansiell modellering
•    Produktion
•    Teknisk fysik