Sölvesborgshem

Hur påverkar ”the Internet of Things” hyresrättsbranschen och hur ska Sölvesborgshem angripa den digitala trenden för att ligga i framkant?

Lunicore fick i uppdrag av Sölvesborgshem att kartlägga trender inom sakernas internet och analysera hur dessa kan tänkas påverka hyresrättsbranschen. Projektteamet genomförde en omfattande kartläggning av de trender som kan påverka Sölvesborgshem inom en femårsperiod. Teamet gjorde även en mer långsiktig spaning och tog fram en rekommendation på hur Sölvesborgshem bör förhålla sig till utvecklingarna inom sakernas internet.

Gruppkonstellation
Tre konsulter med kompetenser inom:
•    Teknik
•    Systemvetenskap
•    Psykologi