Sölvesborgshem

Hur påverkar ”the Internet of Things” hyresrättsbranschen och hur ska Sölvesborgshem angripa den digitala trenden för att ligga i framkant?

Hur kommer utvecklingen av ”Internet of  Things påverka hyresrättsbranschen och kundnöjdheten bland hyresgäster?

Utmaning
Sölvesborgshem vill ligga i framkant inom Internet of Things för att på sikt kunna öka sin kundnöjdhet.

Lösning
Lunicores konsulter kartlade nuläget i branschen, samlade in kunders och medarbetares insikter och åsikter genom en workshop samt utförde en framtidsspaning inom området.

Resultat
En trendspaningsrapport inom Internet of Things som fokuserar på de företag i världen som ligger i framkant inom området, samt hur utvecklingen kan komma att påverka hyresrättsbranschen.