Malmö Opera

Hur uppfattar nuvarande och potentiella kunder Malmö Opera och vad tycker och tror allmänheten om deras utbud? 

Hur ska Malmö Opera skapa en ännu bättre upplevelse som kunden vill göra igen?

Utmaning
Hjälpa Malmö Opera i deras marknadsföringsstrategi.

Lösning
Lunicore tog fram undersökningsmaterial i form av enkäter till befintliga och potentiella kunder, samt djupintervjuer med deltagare i fokusgrupper.

Resultat
En rapport som visar Malmö Operas befintliga, såväl som ej befintliga, kunders upplevelse av Malmö Opera, samt insikter kring varför somliga inte besöker operan.