Malmö Opera

Hur uppfattar nuvarande och potentiella kunder Malmö Opera och vad tycker och tror allmänheten om deras utbud? 

Lunicore genomförde åt Malmö Opera en omfattande attitydundersökning för att kartlägga de nuvarande kundernas uppfattning om Malmö Opera som varumärke och operans utbud. Dessutom genomfördes en kartläggning av potentiella kunders föreställningar och preferenser genom ett antal fokusgrupper och enkätundersökningar runt om i Skåne. Med grund i de insamlade uppgifterna drogs slutsatser om hur Malmö Opera uppfattas av omvärlden.

Gruppkonstellation
Sju konsulter, varav två var huvudansvariga, med kompetenser inom:
•    Kommunikation
•    Varumärkesstrategi
•    Statistik