Fairflex International

Hur kan Fairflex säkerställa att deras leverantörer i Indien arbetar enligt internationella standarder inom mänskliga rättigheter, arbete och miljö?

Lunicores konsulter gjorde på uppdrag av industriförpackningstillverkaren Fairflex International fram en uppförandekod med tillhörande förfrågningsunderlag. Lunicore gav även flera förslag på diverse internationella kontrollorgan som Fairflex kunde anlita i sitt ärende. Projektet levererades med förslag på hur materialet skulle kunna inkorporeras i Fairflex befintliga Corporate Social Responsibility-strategi.

Gruppkonstellation
Två konsulter med kompetenser inom:
•    Supply Chain Management
•    CSR
•    Kvalitetsarbete