Tidigare Uppdrag: Fairflex International CSR-Policy

Hur kan Fairflex säkerställa att deras leverantörer i Indien arbetar enligt internationella standarder inom mänskliga rättigheter, arbete och miljö?

Hur kan FairFlex formalisera sin nuvarande CSR-policy för att kunna säkerställa att deras leverantörer uppfyller företagets krav?

Utmaning
Underlätta Fairflexs lämplighetsbedömning av leverantörer i Indien.

Lösning
Relevanta standarder, certifieringar, konventioner och globala riktlinjer undersöktes, samt analyserade och benchmarkade Fairflexs CSR-arbete analyserades och benchmarkades mot det företag som ligger i framkant inom CSR i samma bransch.

Resultat
Lunicore levererade tre dokument redo för att användas av Fairflex: Ett omarbetat Code of Conduct, Supplier Self-Assessment Questionnaire och Supplier Basic Information Questionnaire.