Thule Group

Hur gör man det lätt för sina medarbetare att rapportera incidenter på arbetsplatsen?

 

Hur kan Thule göra det enklare för sina medarbetare att rapportera incidenter på arbetsplatserna?

Utmaning
Skapa ett fristående system för insamling, hantering och rapportering av incidentstatistik inom Thule.

Lösning
Först togs en kravspecifikation på incidentrapporteringen fram. Därefter utvecklades detta system i ramverket Ruby on Rails.

Resultat
Ett incidentrapporteringssystem som används globalt.