Thule Group

Hur gör man det lätt för sina medarbetare att rapportera incidenter på arbetsplatsen?

 

Thule Group anlitade Lunicore för att skapa ett incidentrapporteringssystem. Efter att en kravspecifikation tagits fram utvecklade våra konsulter ramverket som nu används av Thule på global nivå.

Gruppkonstellation
Två konsulter med kompetens inom:
•    Datateknik