Finax

Hur kan man maximera antalet bullar på en lastpall?

Finax är ett av Nordens ledande cerealieföretag och gav Lunicore i uppdrag att beräkna hur företaget kan maximera antalet bullar på deras lastpallar. Våra konsulter utförde beräkningar för att kunna föreslå hur Finax kan gå tillväga för att uppnå både sina kort- och långsiktiga palloptimeringsmål.

Gruppkonstellation
Två konsulter med kompetens inom:
•    Förpackningsteknik
•    Matematik