Finax

Hur kan man maximera antalet bullar på en lastpall?

Hur kan Finax optimera antalet bullar per lastpall?

Utmaning
Utreda, beräkna och analysera hur produkten kan palloptimeras.

Lösning
Optimeringsanalys inom produktion på kort sikt med befintlig anläggning  och på lång sikt nå målen för produkter.

Resultat
Sammanställd rapport som visar hur palloptimering kan maximeras och hur lastkapaciteten kan ökas med 33% per pall.