Öresundskomitten

Vad kan Öresundsregionen lära av andra gränsregioner vad gäller att identifiera och avskaffa gränshinder som försvårar integrationen i regionen?

Vilka lärdomar kan Öresundsregionen dra från hur andra gränsregioner arbetar med gränshinder?

Utmaning
Benchmarka Öresundskomiteens arbetssätt med andra aktörer i Europa.

Lösning
Upprättade nya samarbeten med internationella aktörer vilket kompletterades med en omfattande omvärldsanalys både i Sverige och EU.

Resultat
Rapport med nya föreslagna arbetssätt, påbörjade internationella  samarbeten samt en efterföljande presentation av rapporten på Almedalsveckan 2014.