Öresundskomiteen

Vad kan Öresundsregionen lära av andra gränsregioner vad gäller att identifiera och avskaffa gränshinder som försvårar integrationen i regionen?

Lunicore inledde projektet med Öresundskomiteen genom att identifiera andra gränsöverskridande regioner i världen och granska deras satsningar kring arbetskraft och samarbete mellan länderna. Därefter kontrasterades dessa områden med Öresundsregionen – bland annat avseende befolkningsmängd, språkbarriärer och företagsamhet. Våra konsulter undersökte även vilka organisationer som styr samarbetena och hur dessa finansieras. Efter bakgrundsundersökningen växte en vision och en strategi fram. Lunicores förslag presenterades sedan under Almedalsveckan för ett stort antal politiker från regionen.

Lunicore rekommenderade bland annat
•    Att en formell grupp med relevanta politiker skulle bildas
•    Att det skulle skapas en grupp för regional samverkan
•    Att samarbetet med andra gränsregioner skulle ökas och utvecklas

Gruppkonstellation
Fyra konsulter, varav en projektledare, med kompetenser inom:
•    Strategi
•    Marknadsföring
•    Nationalekonomi
•    Teknik