AF Bostäder

Hur ska AF Bostäder utforma sina nya boenden utefter hur studenter konsumerar media idag?

aa6cc915389eb461_org.jpg

Vilken typ av bostäder vill studenterna i Lund ha?

Utmaning
AF Bostäder ville utvärdera en ny typ av bostäder.

Lösning
Kvantitativ undersökning (enkät) samt kvalitativ undersökning (fokusgrupper) för att ge en helhetsbild av attityden kring den nya boendeformen.

Resultat
Beslutsunderlag för marknadschef och VD inför framtida nybyggen och förbättringsmöjligheter.