AF Bostäder

Hur ska AF Bostäder utforma sina nya boenden utefter hur studenter konsumerar media idag?

aa6cc915389eb461_org.jpg

Lunicore gjorde på uppdrag av AF Bostäder en kartläggande undersökning angående studenters mediekonsumtion. Utöver en omfattande enkätundersökning genomförde Lunicore djupintervjuer, där våra konsulter i egenskap av studenter lyckades etablera en mer öppen dialog än vad som annars hade varit möjlig. Undersökningens resultat befäster bilden av att traditionellt tv-tittande är på nedgång medan strömmande media vinner mark. Uppdraget uppmärksammades bland annat av Sydsvenskan och Dagens Industri.

Gruppkonstellation
Fyra konsulter, varav en projektledare, med kompetenser inom:
•    Teknik
•    Företagsekonomi
•    Kommunikation
•    Systemvetenskap