strategi.jpg
 
 

Utöver det dagliga operativa arbetet finns det ytterligare en del i mitt ansvar som är mer långsiktigt inriktat. Som vd på Lunicore arbetar jag mot en extern bolagsstyrelse, vilka utgör mitt seniora bollplank i mer strategiska frågor. Till styrelsen rapporterar jag löpande om verksamhetens status och organisationens mående, och under ett antal styrelsemöten om året har vi möjlighet att diskutera spännande frågor som rör Lunicores verksamhet. Att ha styrelsen är en fantastisk resurs och jag har lärt mig mycket tack vare deras stora engagemang i mitt arbete. För att de ska kunna stötta mig och Lunicore på ett givande sätt är det dock mitt ansvar att säkerställa att de får den insikt och förståelse som de behöver. Detta gör att även styrelsearbetet blir en viktig beståndsdel i mitt arbete som vd.

Med utgångspunkt i den strategiska riktning som beslutas i styrelserummet är det sedan mitt ansvar att organisationen har en ekonomiskt hållbar strategi för att uppnå våra mål. Arbetet med strategierna tar jag oftast vidare till ledningsgruppen och vidare in i organisationen, där vi gemensamt utformar olika arbetssätt för att ta verksamheten framåt i rätt riktning. Men, lika viktigt som det är att ha en strategi från början är det också att förstå när och hur vi bör frångå ursprungsplanen för viss improvisation. Med det strategiska och ekonomiska arbetet kommer därför budgetläggning, uppföljning och löpande revideringar för att vi ska kunna anpassa oss till rådande omständigheter under det år som går. Ett otroligt lärorikt och givande ansvar, tycker jag!

 

 

Sofie Bergdahl, vd
 

Till Lunicores hemsida