Vice VD - Sälj

 
 
 

Som huvudansvarig för Lunicores säljmotor kommer en stor del av ditt arbete gå ut på att driva och strategiskt utveckla säljet, som är en grundförutsättning för att verksamheten ska gå runt.

Säljet på Lunicore grundar sig i att bygga långa och ömsesidigt värdeskapande relationer med kunder i näringslivet och offentlig sektor. Lunicore är som alla andra organisationer i en kontinuerlig process av att hitta sig själv genom att testa sig fram och aktivt reflektera kring vad som behöver utvecklas. Så är även säljet på Lunicore, och för att utveckla det kommer du löpande behöva reflektera kring vad näringslivet, arbetslivet och samhället behöver av vår generation, och vad vår generation kan göra för att transformera näringslivet.

Du är långt ifrån ensam i detta, för säljet är något som alla i Lunicore är delaktiga i – men du kommer ha äran att spela en central roll i att koordinera och leda utvecklingen.

En av mina absoluta favoritdelar av säljet och rollen är de kundsamtal och kundmöten som har potentialen att leda till värdeskapande och meningsfulla projekt. I dem skapar du en relation och bygger förtroende genom att aktivt lyssna och vara nyfiken kring din samtalspartners verksamhet för att sedan tillsammans problemlösa, med utgångspunkt i en förståelse för kundens verksamhet och Lunicores samlade förmåga att hjälpa dem. Detta var för mig även den absolut mest skrämmande delen av tjänsten när jag trädde på, men när jag väl hittade min säljstil och mitt lugn så blev det plötsligt både väldigt roligt och lärorikt.

Jag är även enormt tacksam för att genom tjänsten ha fått chansen att utöka mitt nätverk och i den processen också fått lära mig enormt mycket av de personer jag träffat.

 

Shamiran Jaf, Vice VD
 

 

Vice VD är en heltidstjänst under minst ett år. Vice VD är en heltidstjänst under minst ett år. Ansök genom att skicka in CV, personligt brev och Ladok-utdrag senast den 22 maj. Har du några frågor kan du vända dig till hr@lunicore.se.