92929.jpg

Affärsområde: IT

Att hänga med i teknologins frammarsch är idag en förutsättning för att överleva på marknaden. Dessutom erbjuder det nya IT-landskapet mängder av möjligheter för ditt företag. Genom att nyttja kunskapen inom området hjälper vi dig optimera din verksamhet, ta fram mer precisa analyser och skapa innovativa konkurrensfördelar.

För att ett system eller en webbsida ska vara väl fungerande behöver den vara rätt byggd från grunden. Men det behöver även finnas en god idé kring flödet från start. Med förståelse för din verksamhet skapar vi system som kan avlasta din administrativa börda, förbättra den interna kommunikationen och som förenklar relationsstyrningen med dina intressenter . Vi utvecklar användarvänligt front-end och pålitligt back-end .  Webbutveckling inkluderar ofta webbdesign och är därför nära besläktat med affärsbenet   kommunikation  .

För att ett system eller en webbsida ska vara väl fungerande behöver den vara rätt byggd från grunden. Men det behöver även finnas en god idé kring flödet från start. Med förståelse för din verksamhet skapar vi system som kan avlasta din administrativa börda, förbättra den interna kommunikationen och som förenklar relationsstyrningen med dina intressenter. Vi utvecklar användarvänligt front-end och pålitligt back-end.

Webbutveckling inkluderar ofta webbdesign och är därför nära besläktat med affärsbenet kommunikation.

Ett kartläggningsprojekt innebär en kartläggning av ett företags IT-system och processer. Många gånger har företag fler system än de behöver, eller onödiga manuella moment som går att automatisera. Genom att identifiera vilka system som kan avlägsnas och hur dina system kan centraliseras till största möjliga mån, sparar ditt företag in på onödiga kostnader och manuell arbetstid. Vi hjälper dig gärna att göra denna så kallade systemkartläggning .  Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team ihop med affärsbenet   management  .

Ett kartläggningsprojekt innebär en kartläggning av ett företags IT-system och processer. Många gånger har företag fler system än de behöver, eller onödiga manuella moment som går att automatisera. Genom att identifiera vilka system som kan avlägsnas och hur dina system kan centraliseras till största möjliga mån, sparar ditt företag in på onödiga kostnader och manuell arbetstid. Vi hjälper dig gärna att göra denna så kallade systemkartläggning.

Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team ihop med affärsbenet management.

Idag har alla en smartphone. Även om mobilanpassningar från webbsidan är ett enkelt och många gånger smidigt val, är en app ofta snäppet vassare. Apputveckling är rent tekniskt mer avancerat än exempelvis responsiv design. Detta då appar är utvecklade med en annan mjukvara, anpassad för just telefoner. Vi utvecklar mobilapplikationer för både iOS och Android. Vi använder då iOS native , Android native och cross-plattformar som React native .  Apputveckling inkluderar ofta grafisk design och är därför nära besläktat med affärsbenet   kommunikation  .

Idag har alla en smartphone. Även om mobilanpassningar från webbsidan är ett enkelt och många gånger smidigt val, är en app ofta snäppet vassare. Apputveckling är rent tekniskt mer avancerat än exempelvis responsiv design. Detta då appar är utvecklade med en annan mjukvara, anpassad för just telefoner. Vi utvecklar mobilapplikationer för både iOS och Android. Vi använder då iOS native, Android native och cross-plattformar som React native.

Apputveckling inkluderar ofta grafisk design och är därför nära besläktat med affärsbenet kommunikation.

I en allt mer konkurrenskraftig omvärld är det viktigare än någonsin att hålla koll på sitt företags data. Datan är nämligen nyckeln till faktabaserade och värdegrundande beslut. Vi hjälper dig med projekt som inkluderar allt från business intelligence till AI . Med hjälp av våra tvärvetenskapliga konsultteam har vi en samlad kompetens inom matematik, statistik och programmering . Precis den kombination som behövs för att ge ditt företag den insyn som behövs för att optimera verksamheten.  Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team inom affärsbenet IT.

I en allt mer konkurrenskraftig omvärld är det viktigare än någonsin att hålla koll på sitt företags data. Datan är nämligen nyckeln till faktabaserade och värdegrundande beslut. Vi hjälper dig med projekt som inkluderar allt från business intelligence till AI. Med hjälp av våra tvärvetenskapliga konsultteam har vi en samlad kompetens inom matematik, statistik och programmering. Precis den kombination som behövs för att ge ditt företag den insyn som behövs för att optimera verksamheten.

Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team inom affärsbenet IT.

 


Vi strävar efter att arbeta tvärvetenskapligt. Både inom affärsområdena och över gränserna mellan dem. Kolla in de tjänster vi erbjuder under affärsområdena management och kommunikation för att få en helhetssyn på vårt tjänsteerbjudande. Är du ändå nyfiken på att veta mer? Skicka en förutsättningslös förfrågan härså återkopplar vi så fort som möjligt.