Vice VD - Organisation

 
 
 

Lunicore påbörjade sin resa 2002 då vi grundades av två ekonomistudenter, och har sedan dess genomgått flera transformationer. Vad som förblivit är ett enormt driv, gemenskap och nytänkande.

Lunicore är en djupt syftesdriven organisation, som genom att agera som en bro mellan universitet och näringslivet ger studenter chansen att utforska sig själva i sin framtida yrkesroll och att slipa och bevisa sina färdigheter i en förlåtande miljö.

Som Vice VD skulle du få vara med och utveckla denna organisationen i många olika forum. I ledningsgruppen bedrivs en helhetlig och verksamhetsnära organisationsutveckling samtidigt som en mer långsiktig och abstrakt organisationsutveckling bedrivs på styrelsenivå. Sedan har de flesta innovativa idéer som transformerat Lunicore till den organisation den är idag uppkommit genom konversationer mellan medarbetare på kontoret, och att få vara med och realisera de idéerna från ett sårbart frö till något vackert och värdeskapande är ett privilegium jag är enormt tacksam för att ha fått i rollen som Vice VD.

 

Shamiran Jaf, Vice VD
 

 

Vice VD är en heltidstjänst under minst ett år. Ansök genom att skicka in CV, personligt brev och Ladok-utdrag senast den 22 maj. Har du några frågor kan du vända dig till hr@lunicore.se.