Med Lunds universitet som majoritetsägare är Lunicores yttersta funktion att vara länken mellan studenterna och näringslivet.

Vi erbjuder mångsidig och kostnadseffektiv konsultering till företag, organisationer och offentlig sektor. Vi har ett övergripande fokus på projekt av utredande karaktär.

Anlitade sedan 2002
Lunicore grundlades 2002 av studenter vid universitetet som ville göra det lättare för företag och studerande att nå varandra. Bolaget växte och blev aktiebolag 2009 i och med att Lunds universitet gick in som majoritetsägare. Idag jobbar cirka 70 drivna studenter på Lunicore Studentkonsult AB.

Oliktänkande skapar nytänkande
Inför varje projekt handplockar vi drivna studenter från en mångfald olika utbildningar. Detta gör vi för att kunna skapa team som kan lösa uppgifter med lika delar nytänkande och professionalism. Vår erfarenhet av att sätta ihop personer från olika kunskapsområden har gång på gång visat att en grupp människor som inte tänker på samma sätt har förmågan att skapa de mest innovativa och slipade lösningarna på problem.

Mission och vision
Vår mission är i lika delar att stärka företag och organisationer med den senaste kunskapen från universitetet och länka samman studenter från alla utbildningsområden med arbetsmarknaden. Vår vision är att få vara med och skapa ett mer nytänkande och innovativt näringsliv i Skåne. Som studenter ofärgade av gamla processer är vi speciellt förtjusta i projekt där vi kan gå in med en "sky's the limit"-attityd.

Mångsidig kunskap
Inom våra sex affärsområden har vi bland annat: gjort en attitydundersökning för AF Bostäder; hjälpt SafeCare utveckla sina journalsystem; skapat ett kommunikativt intranät för Begoma Spedition; assisterat Colorama med CSR; räknat på hur Finax kan maximera antal bullar per pall; analyserat när Online Fulfillments kunder ringer dem.

Namnlös.png