omoss.jpg

För inte allt för länge sedan, i hjärtat av ett akademiskt blomstrande Lund, bestämde sig två studenter för att göra något nytänkande.

Året var 2002, när två studenter såg sig omkring i den skånska regionen. Inspirerade av Lunds universitets anrika innovationsförmåga, med uppfinningar som ultraljudsdiagnostik och Bluetooth-tekniken i ryggen, bestämde de sig för att också lämna ett avtryck efter sig. Detta blev grunden för Lunicore: en plats för studenter och arbetslivet att nå varandra.

Vad är Lunicore?

Lunicore är ett aktiebolag drivet av studenter med Lunds universitet som majoritetsägare och med en omsättning på ungefär 6 miljoner kronor. Vi har 80 medarbetare som alla delar värdeorden driv, professionalism och nytänkande. Medarbetarna representeras av 40 olika utbildningsinriktningar vilket gör att vi kan bygga tvärvetenskapliga team. Det i sin tur gör att vi ständigt får nya perspektiv, utmanas och utvecklas. Vi jobbar mot målet att bli dubbelt så stora till år 2020, med syftet att ännu fler studenter ska få möjlighet att bygga bron mellan akademin och näringslivet.

Våra konsultteam

Vi arbetar ofta i tvärvetenskapliga team där studenter från olika utbildningsinriktningar handplockats för att passa projektets karaktär. Möjligheten att blanda olika kompetenser och utbildningar skapar nytänkande lösningar där projektteamet kan analysera problem ur flera infallsvinklar. 

 

 

 

Lunicore i siffror

  • 80 av Lunds universitets mest drivna studenter

  • 40 Utbildningsinriktningar representerade 2018

  • 11 000 projekttimmar 2018

Affärsidé

Lunicores affärsidé är att erbjuda kvalificerade och kostnadseffektiva konsulttjänster utförda av studenter vid Lunds universitet.

Mission och vision

Vår mission är att skapa en bro mellan näringslivet och offentlig sektor i södra Sverige och studenter vid Lunds universitet. Vår vision är att få vara med och bidra till ett mer nytänkande och innovativt södra Sverige.