Misstag & lärdomar .jpg
 
 

Något mycket värdefullt med att jobba på Lunicore är möjligheten att tillämpa de teoretiska ramverk som lärs ut vid universitetet, redan tidigt i sin karriär. När jag antog uppdraget som Lunicores vd hade jag tre år service management-studier samt en halvvägs genomförd master inom strategic management med mig i ryggen, vilket för mig varit väldigt värdefullt för att förstå hur den totala verksamheten hänger ihop och hur den samspelar med sin omvärld. Dessutom hade jag under de senare åren börjat intressera mig specifikt för förändringsledning, vilket var precis i linje med den organisationsförändring som Lunicore stod inför i samband med stora expansionsplaner. Spännande, tänkte jag.

Jag hade lärt mig att en framgångsrik förändring framförallt handlar om att få alla inblandade personer att känna till förändringens innebörd. Man måste skapa medvetenhet om att förändringen är på gång, få alla att förstå varför förändringen görs och hur den kommer påverka på respektive del i organisationen. Man måste få dem att acceptera den och sedan säkerställa att det finns en förmåga att också genomföra förändringen på alla plan i organisationen. En gemensam målbild och tydlig kommunikation, sen bör förändringen teoretiskt sett bli lyckad. När jag tänker tillbaka idag kan jag le lite åt hur härligt optimistiskt jag såg på den här processen när jag tog mig an vd-rollen och någonstans tror jag att det var just den inställningen som gjorde att jag också vågade. Men, idag har jag lärt mig att det krävs betydligt mycket mer än bara en direkt applicering av ett teoretiskt ramverk.

Teorin är ofta väldigt förenklad och i en verklig organisation händer det saker hela tiden, som påverkar förändringsprocessen. Att medvetandegöra alla om förändringens innebörd är enkelt om du som ledare kan samla alla medarbetare vid ett tillfälle och därefter vara säker på att alla fått den information de behöver. Denna förutsättning faller så snart du nyanställer, när någonting i planen förändras eller om en nyckelperson som varit ambassadör för förändringens möjligheter slutar. Och detta händer hela tiden. Inte minst i en organisation som Lunicore, där snittanställningstiden är på mindre än ett år.

Jag tror att en av mina största lärdomar från Lunicore kommer från att leda i förändring. Jag har lärt mig otroligt mycket av medarbetare som ifrågasatt och kritiserat när informationen varit bristfällig, som har agerat enligt gamla planer för att jag har missat att dela med mig av de nya. För även om vi kunnat undvika allvarliga konsekvenser, så har min icke-information ibland lett till att medarbetare lagt sin tid och energi på något som vi sedan kommer förkasta - och bara det är faktiskt betydande.

Jag tror att en stor nyckel till att lyckas som ledare är att förstå och acceptera misstagens oundviklighet. Det handlar snarare om att våga inse när de väl händer och att lära sig av dem så att de inte sker på nytt. För egen del tror jag att jag har fått med mig detta av min tidigare arbetsgivare Dressmann, som influerat mitt arbete oerhört mycket:

“Gör 70 procent rätt och 30 procent fel, för gör du 100 procent rätt gör du för lite”.

Precis så tänker jag också. 

 

 

Sofie Bergdahl, vd
 

Till Lunicores hemsida