medarbetare.jpg
 
 

Ett av de kanske viktigaste ansvaren i rollen som vd är att alltid jobba för att Lunicore ska vara en attraktiv, spännande och rolig arbetsplats som är nära relaterad till vårt övergripande syfte. Lunicore finns till för att vara en kvalitativ språngbräda för så många studenter som möjligt vid Lunds universitet, vilket också är anledningen till varför många väljer att investera sin tid i just vår organisation.

Att vara en språngbräda ut i karriären innebär att vi ska kunna erbjuda relevanta erfarenheter, men att samtidigt vara en kvalitativ sådan ställer krav på våra rutiner och processer. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om att försöka möta sina anställdas förväntningar, balansera individers enskilda mål med den totala verksamhetens, att vara närvarande och att skapa en miljö där människor blir inspirerade av varandra. Det handlar om att möjliggöra för den enskilda medarbetaren att ta sitt eget ansvar och att skapa en trygghet så att den kan fatta sina egna beslut. Det handlar om att skapa en kultur där alla har roligt.

Som vd är jag ytterst ansvarig för organisationen, men det är människorna i den som driver bolaget framåt. Min största insikt från min tid som ledare på Lunicore är att teamet är det viktigaste vi har, men när teamet byts ut kontinuerligt är kulturen och anställdas engagemang för verksamheten den oundvikligt viktigaste komponenten som vi alltid måste arbeta för att främja.
 

 

 

Sofie Bergdahl, vd
 

Till Lunicores hemsida