Affärsområde: Management

Management handlar om att organisera och koordinera ett företags aktiviteter för att uppnå definierade mål. Något som successivt blivit mer svårmanövrerat i takt med att omvärlden blivit mer komplex. Med tvärvetenskaplig spetskompetens erbjuder vi dig vägledning i en föränderlig omgivning. Ett utifrånperspektiv som påverkar ditt företag inifrån.

 
Att ha den senaste tekniken är en förutsättning för att vara ledande på marknaden. Det är inte det lättaste idag, med tanke på hur snabbt efterfrågan och utbud förändras. Genom vårt metodiska arbetssätt med tvärvetenskapliga team från bland annat Lunds tekniska högskola hjälper vi dig med din produktutveckling. Vi utvärderar dina produkter utifrån de kravspecifikationer just din verksamhet kräver. Utöver detta hjälper vi dig att ta fram bland annat 3D-modelleringar och excelprogrammering, samt tar fram kalkyler.  Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team inom affärsbenet management.

Att ha den senaste tekniken är en förutsättning för att vara ledande på marknaden. Det är inte det lättaste idag, med tanke på hur snabbt efterfrågan och utbud förändras. Genom vårt metodiska arbetssätt med tvärvetenskapliga team från bland annat Lunds tekniska högskola hjälper vi dig med din produktutveckling. Vi utvärderar dina produkter utifrån de kravspecifikationer just din verksamhet kräver. Utöver detta hjälper vi dig att ta fram bland annat 3D-modelleringar och excelprogrammering, samt tar fram kalkyler.

Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team inom affärsbenet management.

Det finns olika sätt att skapa fördelar gentemot dina konkurrenter. Men då krävs det att du också vet vilka de är och vad de gör. Vi hjälper dig att analysera marknaden du befinner dig på genom en marknadsanalys . När du har koll på din omvärld blir det enklare att både precisera kundbehov och identifiera tillväxtmöjligheter, men även att positionera sig rätt och minimera risker. För att ditt företag ska ta beslut som spelar i samklang med sin omgivning utför vi även trendspaningar och benchmarking .   Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team ihop med affärsområdet   kommunikation  .

Det finns olika sätt att skapa fördelar gentemot dina konkurrenter. Men då krävs det att du också vet vilka de är och vad de gör. Vi hjälper dig att analysera marknaden du befinner dig på genom en marknadsanalys. När du har koll på din omvärld blir det enklare att både precisera kundbehov och identifiera tillväxtmöjligheter, men även att positionera sig rätt och minimera risker. För att ditt företag ska ta beslut som spelar i samklang med sin omgivning utför vi även trendspaningar och benchmarking.

Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team ihop med affärsområdet kommunikation.

En organisation bör vara intresserad av att bidra till ett hållbart samhälle. Om inte annat, så krävs det idag av dess intressenter. Internt förväntar sig medarbetare en trivsam och jämställd arbetsplats, externt räknar omvärlden med att företaget tar ansvar för sin miljöpåverkan. Ett socialt ansvarstagande är således nödvändigt både inom och utanför företaget för att nå framgång. Vi hjälper dig med bland annat CSR-strategier , livscykelanalyser (LCA) och lönekartläggningar .  Då transparens är ett samtida nyckelord, kan denna typ av projekt med fördel genomföras ihop med affärsområdet   kommunikation  .

En organisation bör vara intresserad av att bidra till ett hållbart samhälle. Om inte annat, så krävs det idag av dess intressenter. Internt förväntar sig medarbetare en trivsam och jämställd arbetsplats, externt räknar omvärlden med att företaget tar ansvar för sin miljöpåverkan. Ett socialt ansvarstagande är således nödvändigt både inom och utanför företaget för att nå framgång. Vi hjälper dig med bland annat CSR-strategier, livscykelanalyser (LCA) och lönekartläggningar.

Då transparens är ett samtida nyckelord, kan denna typ av projekt med fördel genomföras ihop med affärsområdet kommunikation.

Att styra ett företag är inte problemfritt. Ofta är det även ett problem att hitta själva problemet - det är inte alltid självklart varför något inte fungerar som tänkt. För att effektivisera och utveckla din operativa verksamhet, hjälper vi dig att först identifiera problem för att sedan utvärdera olika lösningsalternativs styrkor och svagheter. Denna typ av projekt sker ofta genom att processer bryts ned och undersökts, genom exempelvis processkartläggningar och processoptimeringar.  I de fall en processkartläggning främst handlar om tekniska system, utför vi en kartläggning tillsammans med affärsområdet   IT     för bästa resultat.

Att styra ett företag är inte problemfritt. Ofta är det även ett problem att hitta själva problemet - det är inte alltid självklart varför något inte fungerar som tänkt. För att effektivisera och utveckla din operativa verksamhet, hjälper vi dig att först identifiera problem för att sedan utvärdera olika lösningsalternativs styrkor och svagheter. Denna typ av projekt sker ofta genom att processer bryts ned och undersökts, genom exempelvis processkartläggningar och processoptimeringar.

I de fall en processkartläggning främst handlar om tekniska system, utför vi en kartläggning tillsammans med affärsområdet IT för bästa resultat.

 

 

Vi strävar efter att arbeta tvärvetenskapligt. Både inom affärsområdena och över gränserna mellan dem. Kolla in de tjänster vi erbjuder under affärsområdena kommunikation och IT, för att få en helhetssyn på vårt tjänsteerbjudande. Är du ändå nyfiken på att veta mer? Skicka en förutsättningslös förfrågan härså återkopplar vi så fort som möjligt.