syfte11.jpg
 
 

Lunicore finns till för att vara en kvalitativ språngbräda ut i karriären för så många av universitetets studenter som möjligt. Genom att erbjuda drivna och nytänkande studenter möjlighet att på ett yrkesmässigt professionellt sätt kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, är vi med och brygger gapet mellan akademi och näringsliv och offentlig sektor. I min mening innebär det att organisationen vilar på en mångfacetterad grund då vi, trots att vi har studenternas språngbräda som primärt fokus, samtidigt berör många fler aspekter - på samhällelig, organisatorisk och personlig nivå.  

Den kvalitativa språngbrädan som Lunicore ämnar vara skapas av att varje enskild medarbetare får möjligheten att arbeta i ett kommersiellt, vinstdrivande bolag och i ett tidigt stadie i karriären axla roller som i andra organisationer skulle ta år att nå. Oavsett utbildningsmässig bakgrund eller tjänst på Lunicore så är målet att varje medarbetare ska bli utmanad och inspirerad till att testa saker som ligger utanför den normala zoonen, för det är precis där vi växer och blir bättre. För våra konsulter kan det handla om att leverera beslutsunderlag till en koncern-vd som de arbetat fram under ett projekt värt hundratusentals kronor, medan en person i Lunicores ledningsgrupp kan ställas inför beslut som på ett direkt plan påverkar Lunicores möjlighet att fullfölja sin strategiska riktning. Olika typer av ansvar, men den personliga resan är oavsett alltid lika viktig.

Vi brukar ofta prata om Lunicore som en bro mellan akademi och näringsliv, där jag gärna vill betona värdet av att denna bro går i två motsatta riktningar. På ena sidan har vi således studenterna och den möjlighet som Lunicore kan skapa för den enskilde individen. Men, på andra sidan har vi också en allt mer snabbrörlig omvärld där nya typer av kompetenser ständigt efterfrågas. Oavsett om det handlar om tekniska förmågor eller förståelsen för nästa generations konsumenter, så har företag och offentlig sektor mycket att vinna på att våga utmanas över generationsgränserna. Tack vare att Lunicores medarbetare står med en fot vardera i universitet och näringsliv fyller våra projekt således också ett syfte i att inspirera andra verksamheter i regionen att tänka nytt. Det är många av mina kunder som faktiskt medger att det är en stor anledning till varför de väljer att arbeta med Lunicore, vilket gör mig riktigt stolt.

Om vi genom att bedriva vår verksamhet kan utveckla individer på ett professionellt såväl som personligt plan och göra dem än mer attraktiva på den framtida arbetsmarknaden, så har vi lyckats uppfylla vårt primära syfte. Om vi samtidigt kan bidra till att andra verksamheter i regionen vågar tänka nytt, att de vågar öppna ögonen för sådant som hållbarhet och mångfald, eller att de med hjälp av oss ökar sin förståelse för att leda framtidens medarbetare - ja, då har vi verkligen något att vara stolta över. Det är detta mångfacetterade perspektiv som gör att varje liten stund som jag investerar på Lunicore känns som att den skapar mening.

 

Sofie Bergdahl, vd
 

Till Lunicores hemsida