historia11.jpg
 
 

När Lunicores verksamhet från första början startade var det ett initiativ av studenter, för studenter. Det var då några personer på ekonomihögskolan i Lund som skapade Lunicore som en ekonomisk förening, med grundidén att erbjuda sina egna kompetener ut i näringslivet och för att komplettera universitets olika utbildningar på ett praktiskt plan. Lunicore, vars namn faktiskt kommer från Lund University Competence by Request, drevs då helt på ideell basis av ett litet team som främst bestod av studenter från ekonomiutbildningarna.

Sedan starten 2002 har det hänt otroligt mycket i verksamheten, inte minst i form av den bolagifiering som skedde under 2009, när LU Holding valde att gå in som huvudägare och Lunicore gjordes om till ett aktiebolag. Generationer av lunicore:are har förvaltat, drivit och utvecklat verksamheten genom åren och tack vare alla dessas insatser har Lunicore nu nått en storlek på över 80 medarbetare, som representerar fler än 40 olika utbildningsinriktningar och en årlig omsättning på mer än 6 miljoner kronor.

Jag tycker det är fascinerande att en organisation trots en ständig omsättning på individer kan expandera på ett sådant sätt och samtidigt behålla sin kärna. För på något otroligt sätt har Lunicore stått stadigt på en grund som representerar både hjärtat i den interna organisationen och kvaliteten i den externa leveransen, genom alla dessa år. Men, anledningen till detta är egentligen enkel. Det är människorna i organisationen som ständigt har levererat, har velat lära och stötta varandra och samtidigt haft viljan att alltid se till organisationens bästa. Att lämna kvar en fungerande och välorganiserad verksamhet till den som kommer efter har varit en drivkraft hos många våra företrädare, som under åren har gynnat Lunicore mycket väl.

 

Sofie Bergdahl, vd
 

Till Lunicores hemsida