Formulär: Resursförstärkningar

 

För att vårt samarbete ska fungera så bra som möjligt önskar vi att du redan nu funderar igenom vissa delar gällande projektets fortlöpande. Målet är att vi redan nu ska identifiera sådant som kan komma att inverka på processen samt att vi ska nå en ömsesidig förväntan för resursförstärkningen.

Dina svar på frågorna nedan kommer att ligga till grund för det projektförslag som vi utformar för resursförstärkningen.

Vi ser fram emot att samarbeta med er!

 
 
 
För- och efternamn.
Projektprocess och behov
(t. ex. ekonomiska, tidsmässiga)
(t. ex involvering av annan leverantör och/eller interna beslutsprocesser)
Arbetsuppgifter och kontaktpersoner
Lista gärna några konkreta uppgifter.
Omfattning och geografisk plats
Kommer antalet timmar vara konstant per vecka under projektets gång? *
Om nej, går det att urskilja ett mönster över hur timmarna kommer fördela sig över olika veckor?
Har projektet ett definierat slutdatum eller fortgår det löpande? *
Om ja, förväntat slutdatum:
(t. ex. ert kontor vs flexibelt)
Övrigt