leda.png
 
 

Teamets välmående och försäljningens flöden i verksamheten kan aldrig fungera om organisationen inte har rutiner på plats. Detta blir extra viktigt på Lunicore där omsättningen av medarbetare är mycket hög. För att vi ska kunna uppnå en intern kvalitativ effektivitet måste vi ständigt arbeta för att göra Lunicore till den kunskapsbärande enheten, så att kunskap och förståelse bevaras trots att vi som arbetar snart ska ersättas.

Lunicore är en arbetsplats där allting är möjligt, där initiativ tas och beslut fattas kontinuerligt med korta tidsperspektiv och på olika håll i organisationen. Det skapar en fantastisk miljö för vårt arbete, men samtidigt finns där en risk att hypereffektiviteten slår över till spridda fokusområden och initiativ som motarbetar eller försvinner under varandra. Mitt ansvar som vd är därför att förstå organisationen utifrån ett holistiskt perspektiv och uppmuntra såväl som utmana de idéer som kommer internt ifrån, så att vi ständigt arbetar för att upprätthålla det affärsmässigt bästa och säkerställa ett Lunicore som vi vill lämna över till våra efterträdare en dag i framtiden.

Utifrån mitt eget perspektiv så är detta en av de mest utmanande delarna i min roll som vd. Jag omges av smarta kollegor, från olika utbildningsbakgrunder och med olika visioner om hur Lunicore ska nå sina mål. Men samtidigt brottas vi alla mot faktorn av begränsade resurser. Att behöva säga nej eller rikta om ett visst initiativ är aldrig roligt, men nödvändigt för att vi ska hålla en enad riktning.

Men, trots utmaningen så väljer jag att se detta som något fantastiskt. Lunicores medarbetare har ett driv och en känsla av gemensamt ansvar för organisationen som jag tror att många bolag där ute bara kan drömma om. Min roll som vd handlar därför mycket om att vara tydlig i den övergripande målformuleringen, vara konstruktiv när jag utvärderar olika initiativ och att - oavsett om den senaste idén tas vidare eller inte - alltid uppmuntra den framåtriktade miljö som vi på Lunicore vill arbeta i. Det är då vi tillsammans kan driva bolaget framåt.

 

 

Sofie Bergdahl, vd
 

Till Lunicores hemsida