Vice VD - Ledarskap

 
 
 

Som Vice VD kommer du vara en ledare i en organisation som består av extremt ansvarstagande och innovativa individer. Du kommer märka att ditt ledarskap behöver vara flexibelt beroende på vad gruppen och situationen kräver. Men oavsett situationen är syftet med ledarskapet på Lunicore alltid att bygga en driven, harmonisk och effektiv gruppdynamik.

Tack vare den idérikedom som finns hos varje medarbetare, är en av dina viktigaste funktioner som ledare att vara lyhörd och aktivt fostra de idéer som har potential att bidra med värde. Detta genom att hjälpa dina medarbetare att utveckla och utvärdera sina idéer, för att sedan stödja med att planera och implementera dem.

Samtidigt är du ansvarig för att hålla taktpinnen i säljet, och genom ditt arbete inspirera andra att göra sitt bästa. Det kommer inte finnas någon över dig som pressar dig till att leverera, därav behöver du en god dos självledarskap för att ta dig igenom de tillfällen då vinden står i lä. Samtidigt behöver du som ledare kontinuerligt se till att en vision och målsättning som är baserat på vårt grundläggande syfte bevaras och lämpar sig till förutsättningar som kan ändras på ett ögonblick.

Ovanstående är något som jag själv kontinuerligt arbetar med att uppnå till högre grad, och syftet med denna tjänst är inte att du ska vara en fulländad ledare när du kliver på. Med andra ord tycker jag att du ska söka tjänsten om du känner dig manad att utveckla ditt ledarskap, även om du inte känner dig helt redo – för det gör man aldrig!

 

Shamiran Jaf, Vice VD
 

 

Vice VD är en heltidstjänst under minst ett år. Vice VD är en heltidstjänst under minst ett år. Ansök genom att skicka in CV, personligt brev och Ladok-utdrag senast den 22 maj. Har du några frågor kan du vända dig till hr@lunicore.se.