kontaktaoss22.jpg

Hos oss arbetar några av universitetets mest drivna studenter. Nedan hittar du kontaktuppgifter samt kortare meritförteckningar till oss som arbetar hel- eller halvtid på Lunicore. Utöver oss nedan har vi 60 medarbetare till som arbetar som konsulter, och tillsammans kommer vi från över 40 olika utbildningsinriktningar på Lunds universitet.