11111.jpg

Affärsområde: kommunikation

I dagens allt mer digitaliserade och globaliserade värld är kommunikationen viktigare än någonsin. Ditt företags immateriella tillgångar är vad som hjälper ditt företag att särskilja sig från mängden. Allt ditt företag kommunicerar påverkar dess image. Nedan pesenterar vi ett selektivt urval av de tjänster vi erbjuder inom kommunikation. 

Webbdesign handlar om att ge en hemsida en grundläggande grafisk design. Din hemsida är ofta det första din publik möts av. Att den ska vara lättanvänd, estetiskt tilltalande och gå i linje med ditt varumärke är därför viktigt. Vi kan hjälpa dig att ta fram och designa en hemsida från grunden. Om du redan har en hemsida, kan vi bland annat hjälpa dig att sökmotoroptimera (SEO) den, att göra den mer användarvänlig (UI/UX) för besökaren eller att skapa bra innehåll .  Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team ihop med affärsbenet   IT  .

Webbdesign handlar om att ge en hemsida en grundläggande grafisk design. Din hemsida är ofta det första din publik möts av. Att den ska vara lättanvänd, estetiskt tilltalande och gå i linje med ditt varumärke är därför viktigt. Vi kan hjälpa dig att ta fram och designa en hemsida från grunden. Om du redan har en hemsida, kan vi bland annat hjälpa dig att sökmotoroptimera (SEO) den, att göra den mer användarvänlig (UI/UX) för besökaren eller att skapa bra innehåll.

Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team ihop med affärsbenet IT.

Kommunikation kan anses vara strategisk när relevanta affärsmål bryts ned till tydliga kommunikationsmål. Med områdesbaserad spetskompetens erbjuder vi dig vägledning vid både framtagningen och implementeringen av kommunikativa strategier inom ett flertal områden: sociala medier , förändring , jämställdhet och hållbarhet . Utöver det kan vi även ta fram kommunikationspolicys och kommunikationsplaner .  Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team ihop med affärsbenet   management  .

Kommunikation kan anses vara strategisk när relevanta affärsmål bryts ned till tydliga kommunikationsmål. Med områdesbaserad spetskompetens erbjuder vi dig vägledning vid både framtagningen och implementeringen av kommunikativa strategier inom ett flertal områden: sociala medier, förändring, jämställdhet och hållbarhet. Utöver det kan vi även ta fram kommunikationspolicys och kommunikationsplaner.

Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team ihop med affärsbenet management.

Genom att arrangera bilder och texter på ett vis som underlättar för mottagaren, ökar chanserna att ditt budskap landar som önskat. Den visuella kommunikationen är därför en förutsättning för att skapa en dialog med din publik. Vi erbjuder tjänster inom grafisk design , där vi även tar fram visuellt innehåll såsom foto och rörlig bild . För att veta vilka riktlinjer ditt företag ska förhålla sig till, kan vi hjälpa dig att ta fram en grafisk profil .  Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team inom affärsbenet kommunikation.

Genom att arrangera bilder och texter på ett vis som underlättar för mottagaren, ökar chanserna att ditt budskap landar som önskat. Den visuella kommunikationen är därför en förutsättning för att skapa en dialog med din publik. Vi erbjuder tjänster inom grafisk design, där vi även tar fram visuellt innehåll såsom foto och rörlig bild. För att veta vilka riktlinjer ditt företag ska förhålla sig till, kan vi hjälpa dig att ta fram en grafisk profil.

Denna typ av projekt utförs oftast i tvärvetenskapliga team inom affärsbenet kommunikation.

Brand management, eller varumärkeshantering, handlar om att styra, upprätthålla och förbättra ditt företags varumärke. Ett starkt varumärke ger lägre priskänslighet, stoltare medarbetare och fler återkommande kunder. Vi hjälper dig därför med employer branding såväl som corporate branding . Detta genom tjänster som varumärkespositionering , storytelling , lansering , målgruppsanalys , samt event- och influencer marketing .  Denna typ av projekt utförs oftast ihop med affärsbenet   management  .

Brand management, eller varumärkeshantering, handlar om att styra, upprätthålla och förbättra ditt företags varumärke. Ett starkt varumärke ger lägre priskänslighet, stoltare medarbetare och fler återkommande kunder. Vi hjälper dig därför med employer branding såväl som corporate branding. Detta genom tjänster som varumärkespositionering, storytelling, lansering, målgruppsanalys, samt event- och influencer marketing.

Denna typ av projekt utförs oftast ihop med affärsbenet management.

 


Vi strävar efter att arbeta tvärvetenskapligt. Både inom affärsområdena och över gränserna mellan dem. Kolla in de tjänster vi erbjuder under affärsområdena management och IT, för att få en helhetssyn på vårt tjänsteerbjudande. Är du ändå nyfiken på att veta mer? Skicka en förutsättningslös förfrågan härså återkopplar vi så fort som möjligt.