Lunicore: Blickfånget

Därför ska du investera i en IT-kartläggning • Artikel 2 • Artikel 3 • Artikel 4 • Artikel 5
Artikel 6
• Artikel 7 • Artikel 8 • Artikel 9

 
IT .png

Första bilden visar ett system efter en IT-kartläggning, den andra bilden innan.

 
 


De flesta företag anser sig inte ha tid att kartlägga sina IT-system. Många är heller inte medvetna om projektets potentiella värde: faktum är att ditt företag kan spara in tid, pengar och minimera risker genom ett väl utfört kartläggningsprojekt.

Ett kartläggningsprojekt innebär en kartläggning av ett företags IT-system och processer. Många företag har fler IT-system än de egentligen behöver, eller saknar kopplingar mellan sina IT-system, vilket leder till att mycket data måste föras in manuellt. När ett kartläggningsprojekt har genomförts åtgärdas detta genom att överflödiga IT-system avlägsnas och automatiska kopplingar mellan IT-system skapas. Med andra ord är ett kartläggningsprojekt ofta tidskrävande. 

Eftersom kartläggningen innefattar noggrann identifiering av samtliga använda IT-system och hur processerna bakom deras användning går till, krävs ofta intervjuer av medarbetare för att få en helhetssyn. Först då kan insikt nås om hur processerna ser ut, som exempelvis när en ny kund läggs till systemet.

Många företag anser de inte att de har tid att utföra en IT-kartläggning. Dumt, eftersom en kartläggning är något som i själva verket sparar tid för ditt företag, eftersom det administrativa arbetet reduceras. Dessutom sparas även pengar när dyra IT-system elimineras, och riskerna minimeras då det krävs färre manuella inmatningar. En kartläggning är med andra ord bland det mest värdefulla ditt företag kan investera i. Åtminstone för ett företag som vil ligga i framkant.

På Lunicore har vi identifierat kunder som har så pass många redundanta system som bidragit till att företag har onödiga kostnader på flera hundratusen kronor. Dessutom har vi sett att vissa anställda lägger upp till 50 % av sin arbetstid på administrativt arbete, trots att detta inte är de deras huvudsakliga syfte

 

Såhär går du till väga för att genomföra en IT-kartläggning:

  • Lokalisera alla IT-system och processer genom att prata med användarna av systemet. Samla information om hur de arbetar i IT-systemen genom intervjuer.

  • Sammanställ all information och analysera hur en effektivisering skulle kunna ske. Finns det IT-system som kan tas bort? Kan några IT-system integreras? Går det att automatisera några kopplingar mellan IT-system?

  • Målet är att minska redundans, onödigt administrativt arbete, onödiga ekonomiska kostnader, minska risker samt effektivisera det dagliga arbetet.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig här.