Lunicore är ett av Nordens främsta och största studentdrivna konsultbolag

 

Med Lunds universitet i ryggen arbetar vi med att stärka företag, organisationer och offentlig sektor med den senaste kunskapen från universitetet. Genom att inför varje projekt samla drivna studenter i dynamiska team med tvärvetenskapliga kompetenser är vi den främsta länken mellan universitetsvärlden och näringslivet.

Vi rekryterar löpande konsulter inom kommunikation, IT och management. Ansök idag!Marknad Kommunikation Operations IT Hållbarhet Teknik Inom marknad undersöker vi hur olika företags produkterbjudanden står gentemot deras konkurrenter. Lunicore arbetar ofta med projekt som inne- fattar benchmarking, mikro- och makro- analyser, marknadsstrategier och kund- profilering. Hos oss kompletterar ekonomiska och kommunikativa kunskaper varandra för ett heltäckande resultat. Inom kommunikation hjälper Lunicore organisationer att nå ut med rätt information till till rätt målgrupper. Vår breda förståelse av kommunikation och vår tillgång till konsulter med olika typer av expertis gör det möjligt för oss att erbjuda rådgivning som är taktisk, användbar och kreativ i lika mått. Inom operations har Lunicore en uppsjö av erfarenhet från projekt inom operativt förbättringsarbete. Nytänkande, i kombination med de senaste insikterna från universitetsvärlden, gör att vi kan leverera smarta och innovativa förslag på förbättringsområden i alla typer av organisationer. Inom IT levererar Lunicore de smartaste lösningarna på de senaste problemen. Vi kan assistera allt från startups till stora bolag och har även möjlighet att arbeta med resursförstärkning för våra kunders företag. Inom hållbarhet kan Lunicore erbjuda allt från kartläggning och kommunikation av befintligt hållbarhetsarbete till framtagandet av strategi- och policydokument gällande Corporate Social Responsibility. Med våra tvärvetenskapliga kompetenser kan vi leverera dessa lösningar var för sig, eller som en del av en helhetslösning. Inom teknik erbjuder Lunicore stöd i form av den senaste ingenjörskompetensen från LTH. Med vår nytänkande tekniska kompetens kan vi hjälpa våra kunder uppnå en lång- siktig konkurrenskraft i en alltmer komplicerad värld. Miljö- och energiberäkning CSR-strategi Miljöpolicy Livscykelanalys Miljöstrategi Databaser Utvecklingsresurs Dataanalys Systemintegration Applikationer Bygg- och fastighetsteknik Produktutveckling Kemi- och bioteknik CAD Excel Varumärkesstrategi Grafisk design Sociala medier Content marketing Hemsidedesign Marknadsundersökning Attitydundersökning Benchmark Konkurrensanalys Omvärlds- och trendanalys Processutveckling Logistik Investeringskalkyl Optimering Riskanalys