Intro11.jpg
 
 

Den 31 december 2018 kommer jag att lämna ifrån mig ansvaret för Lunicore till en efterträdande vd och därmed också lämna organisationen som gett mig den mest lärorika perioden i mitt liv. Under snart två år har jag utmanats, utvecklats och inspirerats tillsammans med kloka kollegor från universitetets alla hörn. Jag har lärt mig att driva komplex försäljning, arbeta med styrelsefrågor, leda människor och fatta beslut som har en påverkan långt mycket större än vad jag över huvud taget har kunnat utvärdera. Dessutom har jag fått ett nätverk samt en förståelse för samhället och näringslivet som jag kommer kunna luta mig mot i resten av mitt karriärmässiga liv.

Som vd är mitt övergripande ansvar att säkerställa att Lunicore har en hållbar affärsverksamhet och att alla medarbetare i organisationen har det bra. Det är mitt ansvar att binda samman organisationen och att inspirera olika interna initiativ mot en gemensam målbild som uppfyller Lunicores övergripande syfte. Det är ett ansvar som motiverar såväl som utmanar mig varje dag och som gör varenda dag precis 100 procent värt det.

I denna serie av inlägg vill jag dela med mig av vad det innebär att vara vd på Lunicore. Kanske är det du, eller någon i ditt nätverk, som kommer ta över och leda ett av Sveriges största studentkonsultbolag vidare in i framtiden?

 

Sofie Bergdahl, vd
 

Till Lunicores hemsida