En tidigare försäljningsansvarigs insikter från tiden på ett studentkonsultbolag

Efter 14 månader som försäljningsansvarig på Lunicore har jag tagit med mig en mängd lärdomar vidare ut i både arbetslivet och det vardagliga livet. Idag arbetar jag med sälj och affärsutveckling på bolaget nok9 AB, ett privatägt techbolag i Malmö. Nedan följer några av de viktigaste insikterna jag fått från tiden på Lunicore, ett av nordens största studentkonsultbolag. Insikter som tyder på att Lunicore är precis det som det ämnar verka som, en språngbräda ut i näringslivet. 

Vad rollen som försäljningsansvarig på Lunicore betyder för rollen jag har idag 

”För mig innebar tiden på Lunicore en fantastisk möjlighet att göra något spännande och utmanande, att tillsammans med otroligt drivna personer driva ett verkligt spännande bolag!”

Min erfarenhet från Lunicore gav mig många viktiga verktyg och erfarenheter som jag har användning för både i mitt yrkesverksamma liv men även i mitt vardagliga liv. Lunicore var min första riktiga möjlighet att applicera mina teoretiska kunskaper praktiskt samt utmana mig själv på ett professionellt plan. Rollen lärde mig mycket vad gäller sälj och affärsrelationer, men även problemlösning samt vikten av att kunna leverera det kunden efterfrågar. Likaså gav min tid på Lunicore mig en väletablerad grund vad gäller branschkunskap eftersom jag fick chansen att träffa bolag verksamma inom olika branscher. Detta gav mig även chansen att sälja in många olika sorters uppdrag, vilket breddade min kunskap ytterligare. Därför var insikter i olika branscher av stor betydelse för mig eftersom det gav mig en inblick i vilka branscher samt olika roller som jag var intresserad av. Likaså insikten att jag ville fortsätta arbeta i ett mindre bolag.

Rollen som försäljningsansvarig på Lunicore har till stor del bidragit till att jag fått min nuvarande tjänst. Jag fick erbjudandet om den tjänst jag har idag som ett direkt resultat av ett tidigare kundmöte, efter att ha arbetat strax över ett år som försäljningsansvarig på Lunicore. För mig innebar tiden på Lunicore en fantastisk möjlighet att göra något spännande och utmanande, att tillsammans med otroligt drivna personer driva ett verkligt spännande bolag! Rollen som försäljningsansvarig innebar en brant utvecklingskurva och gav mig även ett otroligt värdefullt nätverk. 

Från Lunicore till techbolaget nok9 AB

Idag arbetar jag med sälj och affärsutveckling på ett bolag som heter nok9 AB - ett privatägt mindre techbolag i Malmö, verksamt inom trådlös laddning. Våra kunder är framförallt större internationella bolag - världsledande aktörer inom såväl smartphones/wearables, consumer electronics och bilindustri. Kombinationen av att arbeta mot internationella storbolag samt inom en teknisk nisch var det som fick mig att söka mig hit efter min tid på Lunicore! Att den teknik som vi jobbar med bara är i sin linda innebär att vi jobbar i ett klimat som präglas av innovation och förändring. Detta märks både internt, genom att vi som bolag är med och driver utvecklingen i vår bransch, men även genom att våra kunder ständigt utmanas och utvecklar nya lösningar. De personer jag arbetar mot är del av en liten men specialiserad skara som utvecklar en nyckelfunktion i några av de mest omtalade produkterna på marknaden. 

Min roll på nok9 innebär att jag ansvarar för affärer och kundrelationer. Huvudsakligen handlar det om att söka upp och driva kontakten med våra kunder - bygga relationer och sälja in våra produkter eller tjänster. Anställning i ett litet bolag innebär ett högt tempo och ett stort ansvar med stora möjligheter att påverka och en känsla av att vara en viktig del av teamet. Likaså måste man vara flexibel eftersom man får vara delaktig i flera delar av verksamheten. Utöver sälj och affärsutveckling innebär min roll även komponenter av produktutveckling, marknadsföring samt kvalitetsarbete. 

Som ett resultat av att de flesta av våra kunder är stationerade utanför Sverige blir det en hel del resor, både inom Europa samt till Asien och USA. För mig är värdet och erfarenheten av att arbeta internationellt ovärderlig, inte minst på grund av insikter jag fått vad gäller skillnader i affärskulturer. Givetvis finns det även en spänning i att upptäcka nya städer och det finns ofta möjlighet att avsätta någon dag för att utforska omgivningen. Det som framförallt gör att jag trivs i min roll är möjligheten att få arbeta inom en spännande bransch, men även utrymmet att utvecklas - inte minst inom affärsstrategi!

Mina främsta lärdomar från tiden på Lunicore

Att få sitta med i ledningsgruppen i ett studentdrivet konsultbolag gav mig helt nya erfarenheter och lärdomar vad gäller affärer och bolagsvärlden. Samtidigt var det en otroligt rolig tid, tack vare den miljö och atmosfär som bildas i en grupp med unga och drivna personer med en gemensam glöd. Den främsta lärdomen jag tagit med mig från Lunicore är att våga tro på sig själv, både som bolag, team och som individ. Som ny på Lunicore är det lätt att bli förvånad över vilka uppdrag och vilken kvalitet som ett studentdrivet konsultbolag kan leverera, likaså det förtroendet som kunderna får - det är något som jag verkligen tagit med mig! Att som student kunna applicera sina kunskaper och tankar, för att lära ut eller sälja in uppdrag till erfarna bolag och beslutsfattare visar för mig hur värdefullt det är att vilja utvecklas och bli bättre, något som ofta kallas driv!

Lukas Leander 
Tidigare försäljningsansvarig på Lunicore