Projekt

Exempelvis

  • Utredande karaktär

  • Handlingsplan

  • Strategi

  • Utveckling

  • Implementering

Vårt vanligaste sätt att arbeta är i avgränsade projekt. Omfattningen av ett projekt varierar och kan sträcka sig från ett tiotal timmar till flera hundra. Vanligtvis jobbar våra konsulter 10h per vecka under terminerna, och vid större projekt består teamet nästan alltid av flera konsulter. Utifrån problemformuleringen handplockar vi studenter från olika utbildningsinriktningar som med tvärvetenskaplig kompetens kan leverera de bästa lösningarna för er specifika situation.


Resurs-förstärkning

Exempelvis

  • Bocka av “Att göra listan”

  • Mätningar

  • Analyser

  • Koordinering

  • Drift

Ibland behöver man förstärkning; En extra medarbetare att delegera allt det där som skulle behöva genomföras. Med vår breda representation av 40 olika utbildningsinriktningar, är chansen stor att vi har just den kompetens du behöver för stunden. Vi har exempelvis stärkt upp med våra studenter inför mässor, för att löpande uppdatera företags sociala medier eller för att strukturera data.