Lunds Universitets Studentkonsultbolag


header startsida 3 (NY).jpg

Lunicore är ett av Nordens främsta och största studentdrivna konsultbolag

Med Lunds universitet i ryggen arbetar vi med att stärka företag, organisationer och offentlig sektor med den senaste kunskapen från universitetet. Genom att inför varje projekt samla drivna studenter i dynamiska team med tvärvetenskapliga kompetenser är vi den främsta länken mellan universitetsvärlden och näringslivet.

Lunicore levererar alltid en produkt som håller hög kvalité. Det garanterar vi genom att allt material genomgår en gedigen intern kvalitetssäkrings-process innan det når kunden. Vår höga nivå av professionalism är en av faktorerna som ligger bakom att 97% av våra kunder är nöjda med arbetet vi gjort.  

Är du och ditt företag intresserad av att veta mer omLunicore, vår affärsområden och hur vi arbetar?

Vår mission är att skapa en brygga mellan näringslivet och studenterna vid Lunds Universitet. Vi rekryterar löpande nya professionella, drivna och nytänkande konsulter inom Management, Kommunikation och IT. 

  • Nu söker vi även en försäljningsansvarig på heltid!

    Vill du bli en del av oss?


Några av våra tidigare medarbetare

Jakob3.jpg

Jacob Bratthall Tideman
Försäljningsansvarig, Lunicore

"Lunicore är bästa för att blabla bla. Det har hjälpt mig mycket i bla bla blabla" 

GustavHemsida3.jpg

Gustav Holmgren
VD, Påhittsföretaget

"Tidigare arbetade jag som KA på Lunicore. Utan min erfarenhet hade jag inte nått den positionen jag haft idag" 

Skärmavbild 2017-10-22 kl. 11.41.41.png

Shamiran Jaf

Ansvarig, Någonting AB

"Inget har vari viktigare än alla min erfarenheter från Lunicore"

Niklas Hellgren


Någon viktig roll, företaget

"Lunicore har öppnat massa dörrar och gett mig massa möjligheter"


Marknad Kommunikation Operations IT Hållbarhet Teknik Inom marknad undersöker vi hur olika företags produkterbjudanden står gentemot deras konkurrenter. Lunicore arbetar ofta med projekt som inne- fattar benchmarking, mikro- och makro- analyser, marknadsstrategier och kund- profilering. Hos oss kompletterar ekonomiska och kommunikativa kunskaper varandra för ett heltäckande resultat. Inom kommunikation hjälper Lunicore organisationer att nå ut med rätt information till till rätt målgrupper. Vår breda förståelse av kommunikation och vår tillgång till konsulter med olika typer av expertis gör det möjligt för oss att erbjuda rådgivning som är taktisk, användbar och kreativ i lika mått. Inom operations har Lunicore en uppsjö av erfarenhet från projekt inom operativt förbättringsarbete. Nytänkande, i kombination med de senaste insikterna från universitetsvärlden, gör att vi kan leverera smarta och innovativa förslag på förbättringsområden i alla typer av organisationer. Inom IT levererar Lunicore de smartaste lösningarna på de senaste problemen. Vi kan assistera allt från startups till stora bolag och har även möjlighet att arbeta med resursförstärkning för våra kunders företag. Inom hållbarhet kan Lunicore erbjuda allt från kartläggning och kommunikation av befintligt hållbarhetsarbete till framtagandet av strategi- och policydokument gällande Corporate Social Responsibility. Med våra tvärvetenskapliga kompetenser kan vi leverera dessa lösningar var för sig, eller som en del av en helhetslösning. Inom teknik erbjuder Lunicore stöd i form av den senaste ingenjörskompetensen från LTH. Med vår nytänkande tekniska kompetens kan vi hjälpa våra kunder uppnå en lång- siktig konkurrenskraft i en alltmer komplicerad värld. Miljö- och energiberäkning CSR-strategi Miljöpolicy Livscykelanalys Miljöstrategi Databaser Utvecklingsresurs Dataanalys Systemintegration Applikationer Bygg- och fastighetsteknik Produktutveckling Kemi- och bioteknik CAD Excel Varumärkesstrategi Grafisk design Sociala medier Content marketing Hemsidedesign Marknadsundersökning Attitydundersökning Benchmark Konkurrensanalys Omvärlds- och trendanalys Processutveckling Logistik Investeringskalkyl Optimering Riskanalys


Vår samarbetspartner