Arbeta med framtiden idag

Lunicore erbjuder kompetens från drivna studenter i slutet av sin utbildning inom aktuella områden.
Vi är den främsta språngbrädan mellan akademi och näringsliv.

I blickfånget


metric2.png
metric1.png
metric3.png
 
 

En katalysator för framtidens kompetens

Många organisationer upplever idag en utmaning i att attrahera och behålla unga talanger, och kompetensbristen riskerar att hämma både innovationsförmågan och tillväxten i näringslivet. Samtidigt saknar studenter ofta en tydlig väg från studier in i arbetslivet, vilket leder till onödigt höga trösklar för den välutbildade men juniora kandidaten efter examen.

Lunicore arbetar för att minska avstånden mellan arbetsgivare och framtidens medarbetare. Vi kan vittna om värdet i att låta studenter och organisationer dra nytta av varandra i ett tidigt skede, där organisationers utmaningar utgör en möjlighet till lärande som akademin aldrig kan erbjuda. Hos oss odlar studenter både praktisk kompetens och framtidsambitioner.

Vi lever vårt syfte och genomför därför aldrig samarbeten som inte kan generera värde och lärdomar för såväl våra konsulter som för våra uppdragsgivare.

 

Stärk upp med Lunds mest drivna studenter

Behöver din organisation resursförstärkning eller står inför en specifik utmaning? Med 40 utbildningsinriktningar representerade har vi bredden och flexibiliteten att lösa det mesta. Vi erbjuder insatser i avgränsad projektform eller som löpande resursförstärkning av specifika kompetenser. Våra styrkeområden är IT, Management, Kommunikation och Analytics, men vi trivs särskilt väl i det tvärvetenskapliga där vi har en unik möjlighet att erbjuda lösningar som kombinerar flera perspektiv.

Matchning och problemlösning

Vi inleder alltid samarbeten med att förutsättningslöst diskutera nuläge, behov och potentiella utmaningar inom din organisation. Ibland finns det en konkret problemformulering, ibland en allmän nyfikenhet på studentperspektivet. Oavsett kan vi handplocka kompetenser och sätta samman ett team med rätt bakgrund för din vision.

 
 
bannerlunimaj.png

Vi tycker att Lunicore är professionella och bemöter sina kunder på ett engagerat och tillförlitligt sätt”

Ann-Sofie Davidsson, Continental Bakeries


 
 

Framtida medarbetare

Vi är din katapult ut i karriären, genom att berika din studietid med relevant erfarenhet och ett värdefullt nätverk. Du är beredd att göra ditt yttersta för att överträffa kundens förväntningar.

heddabild.png