Lunicore: Blickfånget

Därför ska du investera i en IT-kartläggning • 6 tips för en effektiv grafisk profil • Artikel 3 • Artikel 4 • Artikel 5
Artikel 6
• Artikel 7 • Artikel 8 • Artikel 9

 
6 tips för GP11.jpg

Moodboard - en del av förarbetet för den nya grafiska profilen till Alufluor. Läs mer om case:t här.

 
 

Att varje företag bör ha en genomtänkt grafisk profil kan för vissa verka som en självklarhet. Men, varför är det egentligen så viktigt? Och hur går man till väga för att ta fram en lyckad grafisk manual? Nedan presenteras 6 tips för dig som funderar på att uppdatera er grafiska profil.

1. Förstå vad en grafisk profil är
En grafisk profil innehåller de riktlinjer för hur ditt företags visuella kommunikation ska användas, i såväl tryckt som digital media, både externt och internt. Den beskriver användandet av logotypen samt vilka färger, typsnitt och andra grafiska element som företaget har. Den grafiska profilen är avgörande för hur ett företag uppfattas, så det krävs tid för att skapa en bra sådan.

2. Förstå varför den behövs
En grafisk profil är viktig ur två perspektiv: dels skapar det förutsättningar för att ditt företag ska kunna kommunicera enhetligt och konsekvent genom all kommunikation i samtliga kanaler. Den gör det lätt och tydligt för kunden att veta vem kommunikationen kommer ifrån. Den grafiska profilen skapar således igenkänning för ditt företag, vilket i sin tur bidrar till ett stärkt varumärke.

3. Sätt riktningen – vad ska den förknippas med?
En grafisk profil både särskiljer ditt företag från konkurrenter och speglar er identitet. Den grafiska profilen är alltså inte bara framtagen utifrån ”vad som ser snyggt ut”, utan måste strategiskt utarbetas då alla grafiska element förmedlar en viss känsla. Därför är det viktigt att ni frågar er vilka associationer ni vill att era kunder ska förknippa med varumärket, och forma den grafiska profilen utefter det.

4. Lyssna på kunden
Första gången ni tar fram en grafisk profil är det extra viktigt att vara en god lyssnare utåt i organisationen. Försök ta in så mycket information från era inblandade medarbetare som möjligt. Inte bara vad de tänker konkret grafiskt, utan låt dem berätta sin historia om hur de uppfattar företaget och vilka behov de har. Genom att förstå medarbetarnas uppfattning om företaget, målgruppen, verksamheten och värderingarna får ni en bra grund att utgå ifrån.

5. Sätt ramar från start 
En vanlig fallgrop vid kreativa arbetsprocesser är att inte sätta tillräckligt tydliga ramar. Det finns få områden som kan skapa utrymme för så mycket personligt tyckande och tänkande som design, och har du otur är det några för många som tar en för aktiv roll för projektets bästa. Dessa situationer riskerar att leda till ett evighetsprojekt då det kommer önskemål om allt från små detaljer till helt nya idéer om vart annat från flera olika håll. Naturligtvis ska feedback uppmuntras – men glöm inte att ni har en deadline att hålla.

6. Börja idéarbetet! 
När ni inleder det kreativa arbetet är det bra att tänka att ni målar med en bred pensel. Gör gärna research för att se vilka färger och uttryck som är vanliga inom branschen. Därefter är ett bra tips att börja samla ihop foton, färger, mönster, texturer och så vidare i en så kallad moodboard för att visualisera själva känslan i den nya profilen. Här är det en god idé att stämma av med alla inblandade så att ni har en delad vision – sen är det bara att köra på och jobba fram detaljerna efterhand!

3 avslutande tips:

  • Ställ många frågor för att bilda dig en god helhetsbild av branschen och verksamheten innan ni sätter igång.

  • Fastna inte i detaljer i början - se istället till att testa olika idéer och bygg en grund som känns stabil först.

  • Var inte en för stor arbetsgrupp - för många röster kan ibland kväva den kreativa processen.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig här.