11.jpg

Lunicores kompetenser är direkt kopplade till universitetets breda kunskapsområden.

Detta medför att vi kan ta oss an många olika typer av projekt. Våra huvudsakliga affärsområden är marknad, IT, kommunikation, hållbarhet, operations, teknik, arbetsmiljö och service. Oftast sammansätter vi tvärvetenskapliga projektteam, eftersom de flesta av våra projekt anknyter till två eller flera av våra affärsområden.


Lunicore-3792.jpg

Affärsområde: Marknad

Inom marknad undersöker vi hur olika företags produkterbjudanden står gentemot deras konkurrenter. Lunicores breda konsultpool har erfarenhet från en mångfald av tvärvetenskapliga projekt, där både ekonomiska och kommunikativa kunskaper kompletterar varandra för ett heltäckande resultat. Vi arbetar ofta med projekt som innefattar benchmarking, mikro- och makroanalyser, marknadsstrategier och kundprofilering.

Exempelcase:
Trendanalys | Marknadsanalys |

 
Lunicore-4170.jpg

Affärsområde: IT

Inom IT har företag ofta helt unika utmaningar, vilket medför att vi ofta får arbeta med att hitta de smartaste lösningarna på de senaste problemen. Lunicore kan assistera allt från startups till stora bolag. Våra projekt innefattar gärna till exempel dataanalys eller framtagning av applikationer och affärssystem, samtidigt som vi har möjlighet att arbeta med resursförstärkning och hemsidor för våra kunders företag.

Exempelcase:
Systemintegration | Resursförstärkning | Statistisk Analys

 
Lunicore-4112.jpg

Affärsområde: Kommunikation

I och med att kommunikationsfältet blir bredare behöver organisationer allt oftare extern hjälp för att uppfylla sina mål och nå ut till rätt målgrupper. Vår breda förståelse av kommunikation och Lunicores tillgång till konsulter med olika typer av expertis gör det möjligt för oss att erbjuda rådgivning som är taktisk, användbar och kreativ i lika mått. Våra projekt omfattar ofta kommunikationsstrategi, grafisk formgivning, webbdesign och innehåll för sociala medier.

Exempelcase:
Design av intranät | Varumärkesstrategi | Hemsidedesign
Sociala Medier | Content Marketing | Grafisk Design

 

 
Lunicore-4073.jpg

Affärsområde: Hållbarhet

Corporate Social Responsibility är idag något som berör alla företag och som har kommit att bli oerhört viktigt oavsett bransch och verksamhet. Inom hållbarhet kan Lunicore erbjuda allt från kartläggning och kommunikation av befintligt hållbarhetsarbete till framtagandet av strategi- och policydokument gällande CSR. Med våra tvärvetenskapliga kompetenser kan vi leverera dessa lösningar var för sig, eller som en del av en helhetslösning.

Exempelcase:
CSR-Policy | CSR-Strategi | Miljöstrategi |

 
Lunicore-4094.jpg

Affärsområde: Operations

Företag behöver säkerställa både sin nuvarande effektivitet och sin framtida konkurrenskraft. Lunicore har erfarenhet från en uppsjö av projekt inom operativt förbättringsarbete såväl som inom process- och logistikoptimeringar, Excelverktyg samt nyckeltalsanalyser. Nytänkande, i kombination med de senaste insikterna från universitetsvärlden, gör att Lunicore kan leverera smarta och innovativa förslag på förbättringsområden i alla typer av organisationer.

Exempelcase:
Optimeringsanalys | Benchmark | Omvärldsanalys 
Processutveckling | Ekonomiskanalys| Excelverktyg
Supply Chain Management | Livscykelanalys
Logistik | 

 
Lunicore-4166.jpg

Affärsområde: Teknik

I en alltmer komplicerad värld ökar ständigt kraven på teknisk kompetens. För att uppfylla dessa kvar och uppnå långsiktig konkurrenskraft behöver företag ofta leta efter kompetenser utanför den egna organisationen. Med LTH i ryggen har vi på Lunicore möjlighet att erbjuda den senaste ingenjörskompetensen som stöd inom bland annat Excelprogrammering, fastighets- och byggteknik, produktutveckling och kemi.

Exempelcase:
Bygg och fastighetsteknik | Produktutveckling | CAD


Namn *
Namn

Tror du vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret eller maila
direkt till info@lunicore.se.