ambassadör.jpg
 
 

Hur Lunicore uppfattas från omvärlden baseras bland annat på en kombination av hur engagerade vi är i våra befintliga relationer, hur bra synlighet vi har gentemot nya intressenter och vilket förtroende vi lyckas skapa för oss som organisation. Arbetet med Lunicores varumärke sker hela tiden på olika plan i organisationen, där alla oavsett roll har ett stort ansvar för hur vi uppfattas av såväl kunder som potentiella anställda. Och våra medarbetare är otroligt duktiga på just detta.

I min roll som vd vill jag att varenda företag i regionen och varje student på Lunds universitet ska känna till oss, allra mest för att jag vill skapa förutsättningar för så många bra samarbeten som möjligt genom Lunicore. Denna drivkraft har jag omsatt i ett arbete med nätverkande, med offentliga framträdanden och aktivt medverkande i ett flertal olika forum. Varumärkesarbetet är viktigt och resultatet blir aldrig bättre än vårt engagemang och våra insatser, men Lunicore har skapat många möjligheter för mig att själv välja hur just jag vill omsätta detta i praktiken.

Personligen har jag valt att engagera mig i ett flertal olika nätverk, både med syftet att etablera kontakter till Lunicore och för att ständigt stärka min egen förståelse för den omvärld vi verkar i. Jag har också medverkat på scenen som moderator såväl som föreläsare och paneldeltagare, där jag haft möjlighet att sprida våra värderingar och mina insikter av att leda ett ungt expansivt konsultbolag. För mig personligen har detta varit en otrolig resa, där jag under loppet av två år gått från skakiga ben till att fullkomligt älska scenen.


 

 

Sofie Bergdahl, vd
 

Till Lunicores hemsida