Analytics: kodoptimering

Hur kan vår kund optimera sin algoritm i syfte att skapa en bättre tjänst?

 
 
algo.jpg

Utmaning

Felsöka och optimera en algoritm som används för att undersöka ljudvågorna i ett rum och dess påverkan av rummets takpaneler.

Lösning

Lunicore utförde först en strukturering av koden varefter den felsöktes och slutligen optimerades. 

Resultat

Konsultteamet levererade en felsökt, optimerad algoritm som presterade 320% snabbare än den tidigare och som dessutom klarade av mer komplexa geometrier.


Andra referenscase inom IT:
system- och webbutveckling, apputveckling & systemkartläggning